สำนักรักษาความปลอดภัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบฟอร์ม
  ***
 1. ใบขออนุญาตจอดรถยนต์ส่วนตัว บนอาคารลานจอดรถยนต์
 2. แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำยานพาหนะ เข้า - ออก เขตหวงห้ามเฉพาะ ฯ
 3. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับรายงานตรวจรับพัสดุการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯ

 4. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวแสดงบุคคล สำนักงานศาลยุติธรรม
 5. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวแสดงบุคคล สำนักงานศาลยุติธรรม

 6. แบบคำขอใช้บัตรอนุญาตเข้ามาภายในบริเวณอาคารศาลอาญาและผ่านออกไปจากภายในบริเวณอาคารศาลอาญา
 7. แบบคำขอใช้บัตรอนุญาตเข้ามาภายในบริเวณอาคารศาลอาญาและผ่านออกไปจากภายในบริเวณอาคารศาลอาญา

 8. แบบสำรวจผู้ครอบครองบัตรเข้า - ออก (Key Card) และสถานะบัตรผ่านประตูอาศาลศาลอาญาชั้น1ด้านห้องเก็บสำนวนและด้านอัยการ
 9. แบบสำรวจผู้ครอบครองบัตรเข้า - ออก (Key Card) และสถานะบัตรผ่านประตูอาศาลศาลอาญาชั้น1ด้านห้องเก็บสำนวนและด้านอัยการ


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ