ศูนย์รักษาความปลอดภัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักรักษาความปลอดภัย office of Security ยกฐานะเป็น ศูนย์รักษาความปลอดภัย (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

แจ้งข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำพื้นที่ตามสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารแนบ