ศูนย์รักษาความปลอดภัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักรักษาความปลอดภัย office of Security ยกฐานะเป็น ศูนย์รักษาความปลอดภัย (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

ว.83(ป) เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำยานพาหนะเข้าออก เขตหวงห้ามเฉพาะ ณ บริเวณศาลยุติธรรมอาคารลานจอดรถยนต์ และลานจอดรถยนต์ด้านหลังศาลอุทธรณ์
เอกสารแนบ